Strategi

Acta Musicae jobber besvisst med strategi og langtidsplanlegging for koret. Derfor har noen av medlemmene et spesielt ansvar her.

 

Strategigruppas mandat er å jobbe med langtidsplanlegging, bevisstgjøring av korets kvaliteter og tilrettelegge for øvelser der vi jobber spesielt med f.eks teknikk, klang, dynamikk tilpasset de spesielle kravene vi står overfor, før neste prensentasjon.

  

Strategigruppa består av dirigent Liv Hukkelberg, og kormedlemmene Katarina Myrling og Nina Line Midttun.

Planer for 2014

15. februar holder vi Acta Musicae konsert på Laagdalsmuseet. Dette blir en konsert med varme, humor og glimt i øyet for hele familien.

 

I forbindelse med jazz-jubileet planlegger vi et samarbeid med Kongsberg Storband i løpet av forsommeren.

 

Første søndag i advent holder vi julekonsert i Kongsberg kirke sammen med en invitert gjesteartist. Konserten holdes etter julegrantenninga på Kirketorget. Dette satser vi på å gjøre til en årlig konserttradisjon.

 

Strategigruppas forslag til aktiviteter 2014-2016
strategi_planer.docx
Microsoft Word Document 16.2 KB

I FOKUS NÅ:

Acta Musicae er 20 år i 2017! Vår årlige julekonsert i Kongsberg kirke første søndag i advent, blir også vår jubileumskonsert. Sigurd Hukkelberg har komponert en helt ny julekantate som vi gleder oss til å framføre ved siden av andre julesanger fra repertoaret. Billetter kan kjøpes her.   

Kjøp vår CD!

CD Acta Musicae

Besøk oss også på:

Bli Acta Musicae grasrotgiver:

Last ned informasjon og vervekort her:

Vervekort
Vervekort Acta Musicae.pdf
Adobe Acrobat Document 28.3 KB